Informativa sulla integritet

INFORMATION OM POLITISKA PRIVACY OCH COOKIES

(Information enligt artiklarna 12, 13, 14 i den europeiska sekretessförordningen nr 2016/679 - Information enligt artikel 13 - lagdekret 196/2003)

Denna sida beskriver sekretesspolicyn som antagits av DIEGO DI DIEGO MAZZI SNC, personuppgiftsansvarig, i förhållande till behandlingen av personuppgifter som utförs, både via institutionella webbplatser och under normal aktivitet. Observera att personuppgifter betyder all information som rör en individ, identifierad eller identifierbar.

Om informationen som lämnas bedöms vara oklar eller otillräcklig är det möjligt att kontakta den registeransvarige på adresserna som anges nedan;

Användarens personuppgifter används av DIEGO DI DIEGO MAZZI SNC, som är personuppgiftsansvarig, i enlighet med principerna för skydd av personuppgifter som fastställs i GDPR 2016/679-förordningen.

 

METOD OCH SYFTE MED DATABEHANDLING

Bearbetningsägaren är företaget DIEGO DI DIEGO MAZZI SNC som har sitt huvudkontor i Via Edison 32 37014 Castelnuovo Del Garda (VR).

All personlig information du ger oss är resultatet av ditt fritt val; vi har inga olagliga medel för att få denna information utan ditt samtycke. Den information du ger oss genom att skicka ett e-postmeddelande och / eller genom att fylla i registreringsformuläret används endast för att svara på dina frågor eller för att tillgodose dina önskemål; först efter att ha uttryckt ditt samtycke kan vår organisation använda dina personuppgifter för ändamål som att skicka information av marknadsföringsmässig eller kommersiell karaktär, eller i samband med nya erbjudanden om produkter eller tjänster; slutligen, endast efter ytterligare manifestation av ditt specifika samtycke, kan dina personuppgifter göras tillgängliga för våra kommersiella partners som kan överföra användbar information eller skicka reklammaterial av ditt intresse.

 

Datorsystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att driva den här webbplatsen skaffar, under sin normala drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av kommunikationsprotokoll på internet. Detta är information som inte samlas in för att associeras med identifierade intressenter, men som till sin natur, genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje part, tillåter användare att identifieras. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn på de datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, adresserna i Uniform Resource Identifier (URI) notering av de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som erhållits som svar, den numeriska koden som anger statusen för svaret som ges av servern (lyckad, fel ..) och andra parametrar relaterade till operativsystemet och användarens datormiljö. Dessa uppgifter används endast för att erhålla anonym statistisk information om användningen av webbplatsen och för att kontrollera att den fungerar korrekt och raderas omedelbart efter bearbetning. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar i händelse av hypotetiska datorbrott mot webbplatsen.

 

COOKIES
Vad är cookies

En "cookie" är en textfil som sparas på användarens dator när han besöker en webbplats i syfte att tillhandahålla information varje gång användaren återvänder till samma webbplats. Det är en slags påminnelse om den besökta internetsidan. Med kakan skickar webbservern information till användarens webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) lagrad på den senare datorn och kommer att läsas om och uppdateras varje gång användaren återvänder till webbplatsen. På så sätt kan webbplatsen automatiskt anpassas till användaren. Under navigering kan användaren också ta emot kakor från olika webbplatser på sin terminal ("tredjeparts" -kakor), inställda direkt av cheferna för nämnda webbplatser och används för ändamålen och på det sätt som de definierar.

Beroende på deras varaktighet är de uppdelade i sessionscookies (dvs. de tillfälliga och raderas automatiskt från terminalen i slutet av webbsessionen, genom att stänga webbläsaren) och ihållande cookies (dvs. de som förblir lagrade på terminalen tills de löper ut eller avbokning. av användaren).

Baserat på funktion och syfte med användning kan kakor delas in i tekniska kakor och profilkakor.

 

tekniska cookies

Vissa cookies används för att utföra datorautentisering, sessionövervakning och lagring av specifik information om användare som besöker en webbsida. Dessa så kallade tekniska cookies är ofta användbara för att du ska kunna surfa på en webbplats och använda alla dess funktioner. Tekniska cookies är de vars användning inte kräver användarens samtycke.

Analytics-cookies tillhör också denna kategori. Dessa är cookies som samlar in information om användningen av en webbplats och som gör det möjligt att förbättra dess funktion. Analyscookies visar till exempel vilka sidor som oftast besöks, låter dig kontrollera vilka som är återkommande användningsmönster på en webbplats och hjälper till att förstå alla svårigheter som användaren stöter på vid användning.

 

Profilering av kakor

Andra kakor kan istället användas för att övervaka och profilera användare medan de surfar, studera deras rörelser och vanor för webbkonsultation eller konsumtion (vad de köper, vad de läser etc.), även i syfte att skicka reklam för riktade tjänster och skräddarsy. I det här fallet talar vi om profilering av cookies. Användningen av dessa kakor kräver förvärv av användarens gratis informerade samtycke enligt art. 7 i EU-förordningen 2016/679.

 

Cookies från tredje part

Det kan också hända att en webbsida innehåller kakor från andra webbplatser och finns i olika element som är värd på själva sidan, såsom reklambannrar, bilder, videor, kartor eller specifika länkar till webbsidor för andra domäner som finns på andra servrar än en. på vilken den begärda sidan finns. Med andra ord, dessa cookies ställs in direkt av webbplatsansvariga eller andra servrar än denna webbplats. I dessa fall talar vi om så kallade tredjepartscookies, som vanligtvis används för profileringsändamål. Användningen av dessa kakor kräver en förvärv av användarens gratis informerade samtycke.

 

Typer av cookies som används av vår webbplats

Huvudfunktionerna för cookies installerade av https://www.diegom.it de är tekniker, de används för att ständigt förbättra tjänsten, för autentisering, för statistiska ändamål, såsom att räkna besök på webbplatsen. Användningen av cookies är därför strikt inriktad på att underlätta serverns funktioner när du surfar på tjänsten.

Webbplatsen tillåter också sändning av följande tredjepartscookies. Dessa cookies är inte verktyg för vårt ägande, för mer information är det därför möjligt att komma åt informationen och formuläret för att få samtycke från tredje part genom att klicka på länkarna som visas.

För att förbättra webbplatsen och förstå vilka delar eller element som är mest uppskattade av användare, används tredjepartscookies från Google Analytics som ett anonymt och samlat analysverktyg. Dessa cookies är inte verktyg som ägs av oss, för mer information, därför kan du konsultera informationen som tillhandahålls av Google.

Sidorna på webbplatsen innehåller några widgets och knappar för att dela Facebook och Google Plus, så att användaren kan dela innehållet på webbplatsen på sina sociala kanaler och interagera med våra kanaler. Dessa cookies är inte verktyg som ägs av oss utan skapas av Facebook respektive Google när respektive widget eller delningsknapp används. För att lära dig mer, besök följande informationssidor: Facebook e Google.

Vissa webbsidor innehåller YouTube-videoinnehåll i dem. Genom att besöka en sida som innehåller en video eller genom att klicka för att se videon kan cookies från YouTube återkallas. Dessa cookies är inte verktyg som ägs av oss. Mer information finns på informationssidan för Google.

Webbplatsen kan använda Facebook ADS-program som hanteras av Facebook Inc., Google Adwords och Google Remarketing-teknik, som hanteras av Google Inc. Omvandlingsspårningsfunktionen för Facebook ADS och AdWords använder också cookies för att hjälpa oss att hålla reda på försäljning och andra konverteringar.

 

Cookiehantering

Användaren kan hantera sina cookiepreferenser genom de funktioner som finns i vanliga webbläsare som låter dig radera / ta bort cookies (alla eller vissa) eller ändra inställningarna i webbläsaren för att blockera sändning av cookies eller begränsa den till specifika webbplatser (i motsats till andra).

Därför är det möjligt att neka användningen av kakor, enligt den inaktiveringsprocedur som tillhandahålls av din webbläsare. Nedan följer de metoder som föreslagits av de viktigaste webbläsarna: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics genom att ladda ner en specifik plugin- i webbläsaren.

För information om cookies lagrade på din terminal och för att inaktivera dem individuellt, se länken:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
För att återkalla användningen av cookies klicka här: Återkalla kakor

 

Plugin för sociala nätverk

Webbplatsen https://www.diegom.it det innehåller också plugins och / eller kommandon för sociala nätverk, för att möjliggöra enkel delning av innehåll på dina sociala favoritnätverk. Dessa plugins är programmerade för att inte ställa in några cookies när du öppnar sidan för att skydda användarnas integritet. Så småningom ställs cookies in, om så tillhandahålls av sociala nätverk, endast när användaren använder pluginet effektivt och frivilligt. Tänk på att om användaren bläddrar inloggad i det sociala nätverket har han redan samtyckt till användningen av kakor som överförs via denna webbplats vid registreringen till det sociala nätverket.

Insamlingen och användningen av den information som erhålls via plugin styrs av respektive integritetspolicy för de sociala nätverken, som du hänvisar till.

 

- Facebook - (länk till cookieinformation)
- Twitter - (länk till cookieinformation)
- Link - (länk till cookieinformation)
- Google+ - (länk till cookieinformation).

Denna integritetspolicy kan genomgå förändringar över tid - även relaterat till eventuella ikraftträdande av nya sektorsregler, uppdatering eller tillhandahållande av nya tjänster eller tekniska innovationer - för vilka användaren / besökaren uppmanas att regelbundet konsultera detta https://www.diegom.it

 

Policy för informationskakor 

 

Cookies som används på denna webbplats och de webbplatser som är länkade till den listas nedan:

webbplats kaka Tipo Primär användning
720planD Session Första delen Sessionunderhållstekniker
_ga
_gat_gtag_UA_111502837_1
_gid
Google Analytics Del tre Analytics i samlad form
__gads
IDE
DSID
youtube Del tre Den genereras när youtube-videor öppnas
STÖD Google ADS Del tre Remarketingkampanjer
AGERA
C_USER
Facebook-annonser Del tre Pixel facebook

Användningen av sessionscookies (som inte lagras permanent på användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs) är strikt begränsad till överföring av sessionsidentifierare (bestående av slumpmässiga nummer som genereras av servern) som är nödvändiga för att möjliggöra en säker och effektiv utforskning på webbplatsen.

Sessionscookies som används på den här webbplatsen och av de webbplatser som är anslutna till den undviker användning av andra datortekniker som potentiellt påverkar konfidentialiteten för användarnas navigering och tillåter inte förvärv av personlig identifieringsinformation för användaren.

Dina uppgifter får endast avslöjas till personer som utsetts av undertecknade DIEGO DI DIEGO MAZZI SNC, registeransvarig, som databehandlare eller personer som ansvarar för behandlingen.

 

RÄTTSLIG GRUND

Tillhandahållandet av personuppgifter är bara en fakultet och inte en skyldighet, vägran att tillhandahålla dem innebär att man avstår från att ta emot kommersiella och / eller kampanjerbjudanden.

Den valfria, uttryckliga och frivilliga sändningen av e-postmeddelanden till adresserna som anges på denna webbplats innebär efterföljande förvärv av avsändarens adress, nödvändig för att svara på förfrågningar, liksom alla andra personuppgifter som ingår i meddelandet.

Inga personliga användardata förvärvas av webbplatsen. Cookies används inte för att överföra information av personlig karaktär, inte heller används ihållande cookies av något slag eller system för spårning av användare.

 

KATEGORIER AV MOTTAGARE

Utan att det påverkar kommunikation som görs för att uppfylla juridiska och avtalsenliga förpliktelser, kan all data som samlas in och behandlas uteslutande för de ändamål som anges ovan till följande kategorier av intresserade parter såsom kommersiella och bokförings- och administrativa konsulter och leverantörer såsom transportföretag

 

FÖRVARINGSPERIOD

De uppgifter som krävs för avtals- och bokföringsändamål sparas under den tid som krävs för att utföra affärs- och redovisningsförhållandet.

Uppgifterna om de som inte köper eller använder produkter / tjänster, trots att de haft en tidigare kontakt med företagsrepresentanter, kommer omedelbart att raderas eller behandlas anonymt, om deras bevarande inte är motiverat, såvida det inte har förvärvats på ett giltigt sätt. av de berörda parterna i samband med en efterföljande kommersiell marknadsföring eller marknadsundersökningsaktivitet.

 

RÄTTIGHETER FÖR DEN INTERESSERADE PARTEN

Enligt den europeiska förordningen 679/2016 (GDPR) och nationell lagstiftning kan den berörda parten, enligt metoderna och inom de gränser som fastställs i gällande lagstiftning, utöva följande rättigheter:

  • begära bekräftelse på att det finns personuppgifter om honom (rätt till tillgång);
  • känner till dess ursprung;
  • ta emot förståelig kommunikation;
  • ha information om logik, metoder och syften med behandlingen;
  • begära uppdatering, korrigering, integration, annullering, omvandling till anonym form, blockering av uppgifter som behandlats i strid med lagen, inklusive sådana som inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften för vilka de samlades in;
  • i fall av samtyckebaserad behandling, ta emot deras data som tillhandahålls till ägaren, i en strukturerad och läsbar form av en databehandlare och i ett format som vanligtvis används av en elektronisk enhet;
  • rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

 

Förfrågningar ska riktas till den registeransvarige.