Villkor för tjänsten

Välkommen till DIEGO M e-shop.
Användare som besöker denna webbplats måste läsa och acceptera följande villkor för försäljning och användning.
Diego di Diego Mazzi & C. Snc äger och förvaltar webbplatsen store.diegom.it e diegom-store.com som organiserar försäljningen av de presenterade produkterna.
Produkterna som köpts på store.diegom.it-webbplatsen märkta med varumärket DIEGO M produceras och säljs av Diego di Diego Mazzi & C. Snc, registrerat i företagsregistret i Verona CF och momsnummer IT 03341000234 med registrerat och administrativt kontor in via Verona 41 Lazise 37017 Verona. Följande allmänna försäljningsvillkor hänför sig uteslutande till presentation, erbjudande, vidarebefordran och godkännande av inköpsorder som presenteras på shop.diegom.it webbplats. Inköpstransaktioner regleras av bestämmelserna om distansavtal enligt lagdekret nr. 206 av den 06/09/2005 (KONSUMENTKOD) enligt vilken vi med onlineförsäljningsavtal menar distansavtalet, det vill säga den lagliga transaktionen som har rörliga varor och / eller tjänster som fastställs mellan en yrkesutövare, i fallet DIEGO M, via onlinetjänstbutiken.diegom.it, och en konsument, inom ramen för ett fjärrförsäljningssystem organiserat av den professionella, som för detta kontrakt uteslutande använder fjärrkommunikationstekniken som kallas internet.
Med professionell menar vi den fysiska eller juridiska person som agerar i utövandet av sin kommersiella eller professionella verksamhet, eller en mellanhand.
Med konsument menar vi den fysiska åldern som agerar för ändamål som inte är relaterade till någon entreprenörs- eller yrkesverksamhet.
De allmänna försäljningsvillkoren reglerar inte försäljning av produkter eller tillhandahållande av tjänster av andra parter än Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it som kan finnas på webbplatsen, till exempel via länkar , banners etc., Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it kommer därför inte att ansvara för tillhandahållande av tjänster av tredje part än för slutförandet av elektronisk handel mellan Diego slutkonsumenter di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" store.diegom.it och olika ämnen.

Produkterna som säljs på webbplatsen store.diegom.it är avsedda för slutkonsumenten, vilket betyder en fysisk person som agerar för ändamål som inte är relaterade till sin verksamhet eller professionella, juridiska verksamhet som inte är begränsad till återförsäljning av varor som köpts på butikens webbplats. diegom.it. Användare som inte tillhör kategorin slutkonsumenter uppmanas därför att avstå från att både etablera kommersiella relationer med Diego di Diego Mazzi & C. Snc, “DIEGOM” och att skicka inköpsorder för MERCE till försäljning via tredje part.
Med hänsyn till ovanstående förbehåller sig Diego di Diego Mazzi & C. Snc rätten att inte behandla beställningar som inte är avsedda för slutkonsumenten eller som inte följer den kommersiella policy som beskrivs ovan.

 

Genom att komma åt webbplatsen som motsvarar adressen store.diegom.it avtal för inköp av önskad produkt / produkter kan ingås genom att följa de förfaranden och anvisningar som ges.
Slutanvändare måste noggrant undersöka dessa allmänna försäljningsvillkor online, eftersom de är väsentliga och integrerade delar av försäljningsavtalet. Att skicka en orderbekräftelse innebär därför fullständig kunskap om de allmänna försäljningsvillkoren samt deras godkännande.
De allmänna försäljningsvillkoren kan ändras, uppdateras när som helst av store.diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc, "DIEGOM" (även med hänsyn till eventuella regleringsändringar), som kommer att kommunicera detta genom sidor på din webbplats. Slutanvändaren uppmanas därför att regelbundet komma åt detta avsnitt för att söka efter uppdateringar av de allmänna försäljningsvillkoren.
Slutanvändaren med elektronisk sändning av bekräftelsen på sin inköpsorder, förklarar att han har läst och accepterat all information som han fått, accepterar därför villkorligt och förbinder sig att följa i sina relationer med butiken .diegom.it - ​​Diego di Diego Mazzi & C. Snc de allmänna försäljningsvillkoren.